aydınlaşdırmaq

aydınlaşdırmaq
f. Aydın etmək, aşkar etmək, müəyyən etmək, bəlli etmək, açmaq, izah etmək. Məsələnin qaranlıq tərəfini aydınlaşdırmaq. Vəziyyəti aydınlaşdırmaq. – İzahat işləri fəhlələrə güclü təsir bağışlayır və məsələni aydınlaşdırırdı. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • aydınlaşdırma — «Aydınlaşdırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aydın — sif. 1. İşıqlı, aylı, mahtab. Aydın gecə. – Azər daha çox zövq alır aydın gecələrdən. H. C.. Aydın bir gecədir, ulduzlar həsrətlə yerə baxır. S. Rüst.. 2. İşıqlı, nurlu, işıqsaçan. // Parlaq. 3. Buludsuz, açıq, təmiz. Aydın səma. Aydın hava. –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəlli — sif. Aydın, aşkar, məlum, meydanda olan. Bəlli məsələ. // Xəbər şəkilçisi ilə: bəllidir – aydındır, məlumdur, aşkardır, görünür. Dudkeş kimi bir papaq başında; Ağ tükləri bəllidir qaşında. M. Ə. S.. Əzəldən böyükdür gözəl vətənin; Dünyaya… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəlləmək — f. 1. Bəlli etmək, aydınlaşdırmaq, bilmək. 2. Nişanlamaq, gözaltı etmək, bələdləmək. Tərlan kimi gözlərini zillədi; Dağ başından evin səmtin bəllədi. A. S.. <Pol kovnik> ona <təyyarəçiyə> – Bizim topların yerini bəlləmək lazımdır, –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çözmək — f. Təhlil etmək, şərh etmək, izah etmək, aydınlaşdırmaq, tədqiq etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • durulamaq — f. dan. Aydınlaşdırmaq, müəyyənləşdirmək. O, çötkəni qabağına çəkdi, çırt yoxuşa, çırt enişə, haqq hesabı durulayıb aydınlaşdırdı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ekskurs — <lat.> kit. Köməkçi məsələni aydınlaşdırmaq üçün əsas mövzudan haşiyə çıxma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ifadə — is. <ər.> 1. Anlatma, izah etmə, aydın və açıq söyləmə, demə, izhar etmə; izah, şərh, bəyan. Yazılı ifadə (yazı ilə bildirmə). Şifahi ifadə (ağızdan anlatma). İfadə tərzi. – Bu sualın ahəngi içərisində nə kimi ifadələr olduğunu Zeynal çox… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • istintaq — is. <ər.> hüq. Cinayətlə əlaqədar məsələni aydınlaşdırmaq üçün aparılan sorğu sual; söylətmə, soruşma, dindirmə, ifadə alma (müttəhimdən, şahiddən). Zeynal başını aşağı salmışdı. İlk istintaqda söylədiyi bir sözü dana bilməyəcəkdi. S. H..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • izahat — is. <ər. «izah» söz. cəmi> Bir məsələni, sözü və s. ni ətraflı surətdə aydınlaşdırma, şərh etmə, bəyan etmə; müfəssəl izah. İzahata ehtiyac yoxdur. – Bütün bu yuxarıdakı izahat bizi inandırır ki, cənab Şirvanski «Vətən dili» kitabına qiymət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”